Matki Bożej Fatimskiej

Rzymskokatolicka Parafia

 

 

Seminarium RESTART NOWA SUBKRYBCJA

 

Projekt RESTART. NOWA SUBSKTYBCJA
Ewangelizacja podstawowa

Program ewangelizacyjny (podstawowy), będący wprowadzeniem w doświadczenie podstaw chrześcijaństwa
(kerygmat i wprowadzenie / pogłębienie życia w Kościele).

Seminarium zawiera następujące elementy składowe:
• konferencja tematyczna na dany tydzień
• grupa dzielenia online
• materiały do pracy własnej (modlitwa codzienna, zadania dnia).

Planowany start: 7 maja 2020

Formularz zapisów: [kliknij]

 

 

 

Seminarium NAWIGACJA

 

 

Projekt NAWIGACJA. ŚWIADOME ŻYCIE W DUCHU ŚWIĘTYM
Formacja osób podejmujących życie chrześcijańskie

To seminarium życia w uległości Duchowi Świętemu.
Przeznaczone jest dla osób, które przeżyły w jakiejś formie rekolekcje ewangelizacyjne
i pragną poznać Ducha Świętego oraz bardziej świadomie żyć w posłuszeństwie Jemu w swojej codzienności.

Seminarium zawiera następujące elementy składowe:
• konferencja tematyczna na dany tydzień
• grupa dzielenia online
• materiały do pracy własnej (modlitwa codzienna, zadania dnia).

Planowany start: 7 maja 2020

Formularz zapisów: [kliknij]

 

 

 

 

Seminarium PAKIET PREMIUM

 

Projekt PAKIET PREMIUM. ŻYCIE W MOCY DUCHA
Formacja w temacie chrztu w Duchu Świętym

Seminarium pogłębiające katolickie rozumienie i doświadczenie chrztu w Duchu Świętym.
Papież Franciszek prosił, by członkowie wspólnot charyzmatycznych dzielili się tym doświadczeniem z całym Kościołem.
Najpierw jednak konieczne jest właściwe przeżywanie tego faktu. Nie wystarczy samo wydarzenie.
Konieczna jest znajomość teologii oraz odpowiednie kwestie duszpasterskie w zakresie chrztu w Duchu Świętym.
Seminarium przeznaczone dla członków różnych wspólnot,
grup i stowarzyszeń ewangelizacyjnych, charyzmatycznych, podejmujących szeroko rozumianą nową ewangelizację.

Seminarium zawiera następujące elementy składowe:
• konferencja tematyczna na dany tydzień
• grupa dzielenia online
• materiały do pracy własnej (modlitwa codzienna, zadania dnia).

Planowany start: 7 maja 2020

Formularz zapisów: [kliknij]

 

 

 

 

 

Seminarium MIRIAM   baner

 

Projekt MIRIAM. ŻYCIE Z MATKĄ, NAUCZYCIELKĄ, OPIEKUNKĄ
Formacja pobożności maryjnej.

Seminarium poświęcone roli Maryi w tajemnicy Jezusa Chrystusa, Kościoła i osobistej duchowości.
Zawiera prezentację podstaw biblijnych, teologicznych i duszpasterskich.
Celem jest świadomie przeżywana pobożność maryjna, zgodna z Biblią,
Tradycją Kościoła i katolicką teologią. Zapraszamy członków grup różańcowych i innych.

Seminarium zawiera następujące elementy składowe:
• konferencja tematyczna na dany tydzień
• grupa dzielenia online
• materiały do pracy własnej (modlitwa codzienna, zadania dnia).

Planowany start: 9 maja 2020

Formularz zapisów: [kliknij]

 

 

 

 

biblijne 

 

 

INTERNETOWY KRĄG BIBLIJNY
Dzielenie się Słowem Bożym

Cotygodniowe spotkanie z modlitwą i rozważaniem Słowa Bożego.
Na początek czytania będzie Ewangelia wg św. Marka.
Podczas spotkania online zalogowane osoby będą mogły dzielić się, zadawać pytania,
a przede wszystkim czynić odniesienia do codzienności.
Spotkania raz w tygodniu będą trwały jedną godzinę.

Planowany start: 14 maja 2020

Formularz zapisów: [kliknij]

 

 

 

 

czerwone 

 

 

RED – RELIGIJNY ELEMENTARZ DLA DOROSŁYCH
Teologia dla świeckich

Projekt pogłębiający różne tematy teologiczne.
Wykłady prowadzić będzie ks. Przemysław Sawa, pracownik Instytutu Nauk Teologicznych UŚ.
RED składać się będzie z następujących elementów:
• ogólnodostępny wykład
• konwersatorium online (spotkanie grupowe) – czas dyskusji, pytań
• lektorium – wskazywanie lektury pogłębiającej dany temat.

Planowany start: 11 maja 2020

Formularz zapisów: [kliknij]

 

 

 

 

kobiety

 

Projekt KOBIECE IMPRESJE
Dla kobiet

Internetowe spotkanie kobiet, niezależnie od poziomu związku z Kościołem.
Propozycja składa się z następujących elementów składowych:
• wprowadzenie tematyczne
• grupa dzielenia się
• zadania pogłębiające.

Projekt to spotkanie kobiet w luźnej formie, z dużym zaangażowaniem uczestniczek.
Podejmowane będą nie tylko tematy ściśle religijne.

Planowany start: 8 maja 2020

Formularz zapisów: [kliknij]

 

 

Alpha dla młodziezy

 

KURS ALPHA ONLINE DLA MŁODZIEŻY

Kurs ten to ewangelizacyjne spotkanie młodzieży.
Z powodu ograniczeń prowadzone będzie w trybie online.
Spotkania odbywać się będą raz w tygodniu – w piątki, godz. 19:00-20:15.

Planowany start: 8 maja 2020

Formularz zapisów: [kliknij]

 

 

Baner

 

 

STUDIO SECIM

Każdego dnia na kanale Szkoły Ewangelizacji Cyryl i Metody na YouTube podejmowane są spotkania formacyjne o godz. 21:20.
Spotkania te zawierają wykład wprowadzający oraz czas pytań i dzielenia się internautów.
Audycje są dostępne dla wszystkich. Regularnie wykład prowadzą zaproszeni goście.
Tematyka dotyka teologii, duchowości, pobożności, różnych spraw życiowych oraz innych ciekawych zagadnień.

 

Copyright © Parafia MB Fatimskiej